tunesfy.com

Tu Vakh Rove Main Vakh Rova
Tu Vakh Rove Main Vakh Rova Album Mp3 Songs

Chup Kar Gaye - Raj Jujjhar 04 Min 59 Sec

Dil Wale Dukhde - Raj Jujjhar 05 Min 24 Sec

Ishq Nachandha - Raj Jujjhar 05 Min 05 Sec

Kade Yaad Kar Lay - Raj Jujjhar 05 Min 15 Sec

Mehndi Wale Hath - Raj Jujjhar 04 Min 33 Sec

Opre Paran Ton - Raj Jujjhar 05 Min 15 Sec

Tere Hathon Udna - Raj Jujjhar 04 Min 55 Sec

Vakh Rove - Raj Jujjhar 06 Min 12 Sec